Galerie Hobbyshop
#04 - '>PAH<' - stillfried #04 - '>PAH<' - stillfried #04 - '>PAH<' - stillfried
#04 - '>PAH<' - stillfried #04 - '>PAH<' - stillfried #04 - '>PAH<' - stillfried
#04 - '>PAH<' - stillfried #04 - '>PAH<' - stillfried #04 - '>PAH<' - stillfried

PAHARCHIV#4.PAH

O.T. - Acryl auf Leinwand, 140 cm x 180 cm, 2005